Bulunduğumuz sektörlerdeki müşterilerimize danışmanlık yaparak en yeni teknoloji ve kalitesiyle ürünleri üretmek ve hizmet vermektir.
Misyonumuz
Turkuaz Treyler
Sürdürülebilir ve yenilikçi teknoloji ile sektörde tercih edilen marka olmak.
Vizyonumuz
Turkuaz Treyler

KALİTE POLİTİKAMIZ

» Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,
» Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,
» Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
» Tüm çalışanlarda kalite, bilincini tesis etmeyi,
» En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,
» Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,
» İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı
Kalite Politikası olarak belirlemiştir.